viernes, 7 de enero de 2011

Com fer que l'escola siga atractiva

Espanya és un dels països europeus amb major índex de fracàs escolar. Aquest és un dels punts dèbils de la nostra educació i per tant hi ha que millorar-lo mitjançant iniciatives o propostes creatives que criden l’atenció als alumnes.

Els nens moltes vegades creuen que anar a l’escola és avorrit i que allí sols van a fer feina i a estudiar i que per tant, la part lúdica sols la poden trobar al carrer. Aquesta és una de les causes per les quals molts d’ells no mostren interés a les classes i deixen d’acudir a l’escola o ho fan, però amb una actitud de passivitat i de no deixar fer a la resta. Per això hi ha que crear noves iniciatives que fomenten la immersió i participació activa de l’alumne dins de l’aula.

Una d’aquestes iniciatives o punts forts que poden ajudar a que l’alumnat tinga més interés per acudir a les classes són les noves tecnologies. Aquestes inclouen els mitjans de comunicació, que tenen molta importància a la nostra societat i ajuden amb la creació de noves propostes interessants, que ens faciliten la realització d’activitats dins del centre. Podem trobar activitats com la creació d’una revista o periòdic escolar, la utilització dels ordinadors per buscar informació, fer treballs o per portar a terme activitats lúdiques que inclouen un aprenentatge significatiu, la utilització de vídeos per reproduir totes aquelles produccions que es fan a l’aula...

En totes aquestes propostes han de ser, pressuposat, partícips els alumnes, per tal que vegen que aprendre no és un fàstic i que hi ha milions de formes per portar a terme aquesta activitat tant necessària e imprescindible per al seu desenvolupament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario